griepprik en pneumokokkenprik

Dit jaar vinden de griepvaccinaties plaats op 11 november en 19 november, beiden ’s avonds. U komt alleen in aanmerking voor een griepprik als u hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen. Dit jaar zult u deze per post ontvangen.

Als u geboren bent tussen 1941 en 1947 krijgt u dit jaar tevens een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

Het is noodzakelijk de brief/brieven mee te nemen. Ook is het dragen van een (zelf meegebracht) mondkapje verplicht.

Omdat het vanwege COVID veel organisatie vergt om het vaccineren veilig te kunnen doen, is het niet mogelijk om buiten deze momenten op de praktijk langs te komen voor de prik(ken).

Mocht u in de eerste week van november nog geen uitnodiging hebben ontvangen, en als u denkt wel in aanmerking te komen voor de prik, dan willen we u vragen contact op te nemen met de praktijk.