Wijk- en thuiszorg

Aafje thuiszorg en wijkverpleging, T 088-8233233

Argos thuiszorg, T 010-4093000

Uitleen hulpmiddelen: Vegro: T 0800-2887766

Verzorgingshuis Hooge Werf, ’t Wiel 2, Poortugaal, T 010-5018877,
(aanmelden via argos-maatschappelijk werk, T 010-4278199)

Vraagwijzer/Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon,
inloopspreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00
T 010-5011222 bereikbaar op ma t/m do 09.00-16.00 en vrij 09.00-13.00
www.welzijnalbrandswaard.nl, e-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl

Het loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),
huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers.
Ook voor ondersteuning bij complexe hulpvragen, hulp bij thuisadministratie, hulp bij belastingaangifte, PlusKlusAdvies, informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding, telefooncirkel, seniorenrestaurant en internetcafé.
Vanuit SeniorWeb zijn er ook computercursussen mogelijk.

De medewerker zoekt samen met u naar een oplossing voor uw vragen en problemen.